Ψυχοθεραπεία

Στο γραφείο μου παρέχονται υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής

Ψυχοθεραπεία
  • Ατομικές συνεδρίες ( μια ώρα την εβδομάδα)
  • Συνεδρίες ζευγαριών
  • Συνεδρίες Οικογένειας ( Οι συναντήσεις καθορίζονται από τη διαθεσιμότητα και διάθεση των μελών της οικογένειας να παραστούν σε μια ή περισσότερες συνεδρίες)
  • Ομαδικές συνεδρίες (Οι ομάδες αυτές είναι ανοιχτές και ετερογενείς)
Συμβουλευτική
  • Συμβουλευτική Εφήβων
  • Συμβουλευτική Γονιών
  • Συμβουλευτική Ζευγαριών
Συνεδρίες και διαδίκτυο

Συνεδρίες παρέχονται και μέσω διαδικτύου αν κριθεί σκόπιμο για συγκεκριμένους λόγους όπως, ο θεραπευόμενος ζει σε μια άλλη πόλη η χώρα, υπάρχει πρόβλημα μετακίνησης λόγω ηλικίας η ασθένειας, η αλλές ιδιαίτερες συνθήκες όπως covid_19 .

Σεμινάρια

Χρησιμοποιώντας μέσα δημιουργικά όπως παραμύθι, ζωγραφική, κίνηση,    ελεύθερη έκφραση, συζήτηση κ.α. γίνεται η επεξεργασία του θέματος του σεμιναρίου


Στην θεραπεία μου ακολουθώ τη συστημική προσέγγιση που αντιμετωπίζει το άτομο, την οικογένεια αλλά και την κοινότητα ως ζωντανά συστήματα. Θεωρεί ότι ένα σύμπτωμα εκφράζει όχι μόνο τη προσωπική δυσκολία ενός ατόμου, αλλά και του ευρύτερου συστήματος (πχ της οικογένειάς του, μιας σχολικής τάξης ).   Αξιολογώντας τις ψυχολογικές δυσκολίες ενός ατόμου, ο θεραπευτής στη συστημική ψυχοθεραπεία, αξιολογεί ταυτόχρονα και τον τρόπο (δυσ)λειτουργίας του συστήματος στο οποίο  ο θεραπευόμενος ανήκει.   Βοηθά τον θεραπευόμενο να δημιουργήσει τους δικούς του υγιείς μηχανισμούς κατανοώντας τον και αντιμετωπίζοντάς τον μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τα υπόλοιπα μέλη του συστήματος στο οποίο ανήκει.

Το άτομο η τα άτομα έρχονται για θεραπεία με ποικίλα αιτήματα.

Αυτά μπορεί να αφορούν την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που έχουν αναδυθεί στις σχέσεις στο σπίτι η στον εργασιακό χώρο, με τους συντρόφους, τα παιδιά η τους συναδέλφους τους. Μπορεί επίσης να αφορούν παλαιότερες τραυματικές εμπειρίες που δυσκολεύουν την προσαρμογή στη καθημερινότητα, αλλά μπορεί να αφορούν τη γενική ανάπτυξη του ατόμου που αποζητά καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση του προσωπικού του δυναμικού (αυτογνωσία).

Η πρώτη συνεδρία είναι κυρίως διαγνωστική. Εισακούγεται το αίτημα, ορίζεται, αν χρειαστεί επαναπροσδιορίζεται και αποφασίζεται ο τρόπος διαχείρισής του.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συστημική προσέγγιση: