Συστημική και Οικογενειακή Θεραπεία

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Η συστημική θεραπευτική προσέγγιση είναι μια συνολική θεώρηση της ζωής και των επιστημών, η οποία έχει αναπτύξει θεωρητικές έννοιες και μεθόδους για την παρατήρηση, την κατανόηση και την αντιμετώπιση πολύπλοκων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος και τα συστήματα στα οποία εντάσσεται.

Στο χώρο της ψυχικής υγείας, η συστημική προσέγγιση συνέβαλε αποφασιστικά στην αναθεώρηση καθιερωμένων απόψεων για το πώς δημιουργείται, πώς διατηρείται και πώς αντιμετωπίζεται η ψυχική διαταραχή. Επιπλέον, αξιοποιεί συνθετικά την ήδη συσσωρευμένη γνώση και οδηγεί σε θέσεις και εφαρμογές που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

 

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΛΟΓΩ ΨΥΧΗΣ